Tietosuojaseloste

Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivuston käyttöä seurataan, jotta palvelua voidaan parantaa. Seurannassa käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Eväste ei vaikuta tietoturvaan, eikä se voi levittää viruksia tai haittaohjelmia. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Voit välttää evästeet muokkaamalla selaimen asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. Lisätietoja evästeistä Viestintäviraston verkkosivuilta https://www.viestintavirasto.fi.


Tekijänoikeudet
Oikeudet sivustossa julkaistavaan aineistoon ovat tekijänoikeuslain ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti Euran Urakointipalvelu Eup Ky :llä. Kaikki oikeudet pidätetään. Euran Urakointipalvelu Eup Ky ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden aiheuttamista vahingoista. Euran Urakointipalvelu Eup Ky ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.


TYÖNHAKIJAREKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä/ hoitaja
Euran Urakointipalvelu Eup Ky
Teollisuustie 11, 27510 Eura

Rekisterin nimi
Euran Urakointipalvelu Eup Ky työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään työntekijöiden rekrytointiin ja työsuhteiden luomiseen. Henkilötietoja käsitellään
työnhakijan soveltuvuuden arvioinnissa ja valitsemisessa avoinna oleviin työtehtäviin.

Kuvaus rekisteristä
Rekisteri sisältää henkilötietoja työnhakijoista.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön nimi, kuva, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulutus, työkokemus, kieli- ja IT-taidot, muut
pätevyydet, haettavaan tehtävään kohdistuvat toiveet sekä hakijan itse mahdollisesti antamat muut tiedot.

Tietojen säilyttäminen
Tietoja säilytetään siihen saakka kun paikka on täytetty.

Säännönmukaiset tietolähteet
Työnhakijan itse työhakemuksella antamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille kuin lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai rekisterinpitäjän lukuun toimivalle palvelun tuottajalle.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Euran Urakointipalvelu Eup Ky Teollisuustie 11, 27510 Eura.

Tiedon korjaaminen
Euran Urakointipalvelu Eup Ky korjaa rekisterissä olevan virheellisen tiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Tiedon korjaamiseksi henkilön tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä osoitteeseen Euran Urakointipalvelu Eup Ky Teollisuustie 11, 27510 Eura