Toiminnanohjausjärjestelmä

Euran Urakointipalvelu Ky:n toimintajärjestelmä perustuu kansainvälisiin johtamisjärjestelmästandardeihin ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001.

Järjestelmämme rakenne koostuu:

  • Toimintakäsikirjasta
  • Prosessikuvauksista ja yhteisistä yleisohjeista
  • Työohjeista ja ulkoa tulevista viiteohjeista
  • Lomakkeista, tallenteista, tiedostoista, tietokannoista, arkistosta

Toimintajärjestelmämme on laadittu sähköiselle IMS-alustalle. Sähköisen alustan avulla

  • Laaditaan ohjeita ja kuvauksia
  • Dokumentit tarvittaessa tarkistetaan ja hyväksytään
  • Päivitetään ja hallitaan versioita
  • Hallitaan tehtäviä

IMS Ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- tai johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. Kirjainlyhenne IMS tulee sanoista Integrated Management System (Toimintajärjestelmä). IMS Ohjelmiston keskeiset toiminnallisuudet ovat prosessien kuvaaminen, dokumenttien hallinta, palautteiden ja arviointien käsittely, tulosten mittaaminen sekä käsikirjojen koostaminen. Käytettävyyttä edesauttaa vielä viestintään ja käyttäjähallintaan liittyvät toiminnallisuudet. Nämä eri osa-alueet yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen toimintajärjestelmän, jonka Euran Urakointipalvelu jakaa asiakkaidensa kanssa jotta pystymme paremmin palvelemaan heitä.