Elintarviketeollisuuden siivous

Euran Urakointipalvelu EUP tarjoaa laajan valikoiman puhtausalan palveluita ja tuotteita. Toimenkuvaan kuuluvat toimistosiivoukset sekä elintarviketeollisuuden siivous.

Euran Urakointipalvelun erikoisosaaminen elintarviketeollisuuden siivouksissa on elintarvikehygienia, prosessilaitteiden ja tuotantotilojen matalapainepesut. Yritys perustettiin palvelemaan elintarvikevalmistajia, jotta heidän tuotantotilat olisivat puhtaat ja hygieeniset tuottaa turvallista ruokaa. Elintarviketeollisuuden siivouksissa tuotantotilojen hygienialla ja puhtaudella on suuri merkitys ruuanvalmistusprosessissa ja sitä valvotaankin monelta eri taholta ja jota säätelee monet lait, standardit ja säännökset. Euran Urakointipalvelulla on hyvin laaja osaaminen ja pitkä kokemus alasta sekä miten palvellaan asiakasta, jotta he voivat keskittyä omaan toimintaansa. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme mm. puhdistusohjelmat ja varmistamme niiden toteutumisen, niillä laatukriteereillä jotka kohdistuvat elintarvikkeiden valmistukseen.

Elintarviketeollisuuden siivous ja lyhyesti

Elintarviketeollisuuden siivous
Euran Urakointipalvelun liikeidea on auttaa asiakastamme saavuttamaan vaadittu puhtaus- ja hygieniataso sopimuksen mukaan, nopeasti ja luotettavasti.

Johtavat arvot

Vastuullisuus ja luotettavuus
Elintarviketeollisuuden siivous tehdään aina laadukkaasti, nopeasti, vastuullisesti, sekä luotettavasti.

Laatupolitiikka

Panostamme laatuun
Euran Urakointipalvelu korostaa kaikessa toiminnassaan asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten täyttämistä ja on sitoutunut jatkuvasti kehittämään palvelujaan ja toimintansa laatua, asettamalla laatutavoitteita ja seuraamaan niiden toteutumista monella eri mittareilla ja kerran vuodessa tehtävällä johdon katselmuksella. Euran Urakointipalvelulle tärkeitä laatuperiaatteita elintarvike teollisuuden siivouksissa on luotettavuus, vastuullisuus sekä reagointinopeus. Pystyäksemme jatkuvaan tuotteidemme, palvelujemme ja toimintamme parantamiseen, huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista ja riittävistä resursseista.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristö
EUP:n toteuttama elintarviketeollisuuden siivous tehdään aina asiakkaan tavoitteiden pohjalta, ja toteutetaan niin, että ympäristön kuormitus ja haitat saadaan minimoitua. Ympäristöasiat otetaan huomioon myös kaikessa omassa toiminnassamme, tunnistamalla ympäristöön vaikuttavia näkökohtia ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kaikessa toiminnassamme otamme huomioon ympäristönäkökohdat ISO 14001 – standardiin perustuen.

Turvallisuuspolitiikka

Turvallisuus
Euran Urakointipalvelu korostaa Elintarviketeollisuuden siivouksissa sekä kaikessa toiminnassaan henkilöstöresurssien työturvallisuuden, työsuojelun ja työterveyden huolehtimista. Turvallisuusperiaatteemme koostuvatkin työturvallisuuteen perustavasta perehdyttämisestä ja koulutuksesta. Arvioimme työmme riskit, ja yhteistyössä työterveyden kanssa teemme ennaltaehkäisevää työtä, jolla vaikutamme työntekijöidemme työhyvinvointiin. Työntekijöillämme on mahdollisuus edistää omaa työkykyä ja osallistua yhteisiin virkistystoimintoihin.

Euran Urakointipalvelu on sitoutunut jatkuvaan parantamiseen työterveys-, työturvallisuus- ja työsuojeluasioissaan. Asetamme katselmuksissamme uusia päämääriä ja ohjelmia sekä seuraamme niiden toteutumista. Huolehdimme meitä koskevista viranomais- ja lainsäädännöllisistä velvoitteista.

Suomen johtavat elintarviketuottajat ovat valinneet palveluntuottajaksi Elintarviketeollisuuden siivouksiin Euran Urakointipalvelun, koska meillä johtavat arvot ovat asioita joista emme tingi. Tätä samaa toimintamallia toteutamme kaikessa muussa toiminnassamme ja koko organisaatiomme ymmärtää, että nyky-yhteiskunnassa pärjätäkseen on mukauduttava ja hyväksyttävä toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden vaatimukset.

Elintarviketeollisuuden siivous – ota yhteyttä