Skip to main content

Suurille ja pienille elintarvikevalmistajille

ELINTARVIKE­HYGIENIAA

Elintarvikehygienia eli prosessilaitteiden ja tuotantotilojen matalapainepuhdistus on Eup
Puhdistuspalvelun erikoisosaamista. Tarjoamme elintarvikehygienian palveluitamme sekä
suurille että pienille elintarvikevalmistajille. Huolehdimme, että tuotantotilat ovat puhtaat ja hygieeniset ruoan tuottamiseen.

Elintarvikealan johtavat suomalaiset tuottajat luottavat EUP Puhdistuspalveluun.

Meille laatu, nopeus ja vastuullisuus ovat toimintatapoja, joista emme tingi. Tämä toimintamalli näkyy kaikessa toiminnassamme. Yrityksemme johto ja työntekijämme ymmärtävät, että kehittyäkseen meidän on mukauduttava sekä hyväksyttävä toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden vaatimukset.

Kaikessa toiminnassamme korostuu laatu.

Haluamme täyttää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset moitteettomasti. Tärkeimpiä laatuperiaatteitamme elintarviketeollisuuden puhdistuksessa ovat luotettavuus, vastuullisuus sekä reagointinopeus.

Lait, standardit ja työturvallisuus

Tuotantotilojen hygienialla ja puhtaudella on suuri merkitys ruuanvalmistusprosessissa. Elintarvikehygienia on tarkkaan valvottua monen eri tahon toimesta ja sitä säätelevät lait, standardit ja säännökset. Suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa prosessilaitteiden ja tuotantotilojen puhdistusohjelmat, jotka pohjautuvat elintarvikkeiden valmistukseen kohdistuviin laatuvaatimuksiin.

Työntekijöidemme työturvallisuus

Huolehdimme työntekijöidemme perusteellisesta perehdyttämisestä ja koulutuksesta. Arvioimme työn riskit, ja teemme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ennaltaehkäisevää työtä, jolla parannamme työntekijöidemme työhyvinvointia. Huolehdimme meitä koskevista viranomais- ja lainsäädäntövelvoitteista.

Ota yhteyttä

Palvelujohtaja
Rami Salminen
rami.salminen@eup.fi
040 539 2644

”Siivous ja elintarvikelaitosten puhdistus toteutetaan ympäristöystävällisesti ISO 14001 -standardin mukaisesti”